08.45 – 09.00  AÇILIŞ

 

09.00 – 09.15  AÇILIŞ OTURUMU: Nöroendokrin Neoplazilerde Heterojenite ve Klinik Önemi


09.15 – 10.30  PANEL: NET TANISINDA YENİLİKLER

09.15 – 09.40  NET Tanısında Yeni Moleküler Belirteçler ve Klinikte Kullanımı

09.40 – 10.05  NET Patolojisinde Yeni Belirteçler

10.05 – 10.25  NET Tanısında Yeni Radyofarmasötikler


10.30 – 10.50  KAHVE MOLASI

 

10.50 – 12.30  PANEL: NET TEDAVİSİNDE YENİLİKLER

10.50 – 11.15 Üst GIS NET’lerde Cerrahi: Kime? Hangi Genişlikte?

11.15 – 11.40 Karaciğer Transplantasyonu: Ne Zaman En İyi Seçenek?;

11.40 – 12.05 İmmünoterapi ve NET’lerde Yeni Onkolojik Tedaviler

12.05 – 12.30 NET’lerde PRRNT ve TARE


12.30 – 13.30 YEMEK ARASI

 

13.30 – 15.30 KLİNİK SENARYO VE TARTIŞMA OTURUMU I

13.30 – 14.30 Senaryo 1: Pankreatik NET

14.30 – 15.30 Senaryo 2: Gastrik NET


15.30 – 15.45 KAHVE MOLASI

 

15.45 – 16.45 KLİNİK SENARYO VE TARTIŞMA OTURUMU II

Senaryo: Primeri Bilinmeyen NET