08:45-09:00 AÇILIŞ
09:00-09:40 Konferans: Nöroendokrin Neoplazilerde Heterojenite ve Klinik Önemi
Oturum Başkanları: Nilgün Başkal, Demet Çorapçıoğlu
Konuşmacı: Selçuk Dağdelen
09:40-10:50 Panel: NET Tanısında Yenilikler
Oturum Başkanları: Metin Kır, Fahri Bayram
09:40-10:00 NET Tanısında Yeni Moleküler Belirteçler ve Klinikte Kullanımı
Neslihan Başçıl Tütüncü
10:00-10:20 NET Patolojisinde Yeni Belirteçler
Figen Öztürk
10:20-10:40 NET Tanısında Yeni Radyofarmasötikler
Emre Demirci
10.40-10.50 Tartışma
10:50-11:10 KAHVE MOLASI
11:10-12:40 Panel: NET Tedavisinde Yenilikler
Oturum Başkanları: Salim Demirci, Levent Kabasakal
11:10-11:30 Üst GIS NET’lerde Cerrahi: Kime? Hangi genişlikte?
Musa Akoğlu
11:30- 11:50 Karaciğer Transplantasyonu: Ne Zaman En İyi Seçenek?
Kaan Karayalçın
11:50-12:10 İmmünoterapi: NET’lerdeki Yeri
Dilşen Çolak
12:10- 12:30 NET’lerde PRRNT
Gülin Vural
12:30-12:40 Tartışma
12:40-13:40 YEMEK ARASI
13:40- 15:40 Klinik Senaryo ve Tartışma Oturumu I
Oturum Başkanı: Sevim Güllü, N. Özlem Küçük
Panelistler: Tomris Erbaş, Salim Demirci, Elgin Özkan
13:40-14:30 Senaryo 1: Pankreatik NET
Begüm Bahçecioğlu
14:30-15:30

Oturum Başkanı: Fahri Bayram, Musa Akoğlu
Panelistler: Sabite Kaçar,  Çiğdem Soydal, Yusuf Özoğul

Senaryo 2: Gastrik NET
Ömer Öztürk

15:30-15:40 Tartışma
15:40-16:00 KAHVE MOLASI
16:00-17:00 Klinik Senaryo ve Tartışma Oturumu II
Oturum Başkanı: Rıfat Emral, N.Özlem Küçük
Panelistler: Levent Kabasakal, Dilşen Çolak
16:00-17:00 Senaryo 3: Primeri Bilinmeyen NET
Erol Aksoy
17:00-17:30 KAPANIŞ